วันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2553

บันทึกกิจกรรมปี พ.ศ.2553

 • ติดต่องานและโฆษณา 0-3231-0262
 • 4 มี.ค.2554 จัดทำวีดีทัศน์และวงจรปิดจอขนาด 200 นิ้วจำนวน 2 จอ  งานฉลองครบ 60 ปี โรงเรียนดำเนินวิทยา ต.แพงพวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
 • 26 ก.พ.2554 จัดทำวงจรปิดจอขนาด 200 นิ้วจำนวน 2 จอ งานอุปสมบท ณ สนามโรงเรียนวัดห้วยปลาดุก ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี
 • 2,3,4 ก.พ.2554 ถ่ายทอดสดงานราชบุรีไชน่าทาวน์ 2011 จากเวทีกลางหน้าสถานีตำรวจภูธร จ.ราชบุรี
 • 11 ธ.ค.2553 จัดทำวีดีทัศน์และวงจรปิด 4 จอ (200 นิ้ว) พร้อมชุดตัดต่อ งานครบรอบ 123 ปี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี  จากสนามฟุตบอลภายในโรงเรียน
 • 23 พ.ย.2553 ถ่ายทอดสดทาง HCTV ช่อง 7 การประชุมสภาเทศบาลเมืองราชบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 เวลา 10:00 น.เป็นต้นไป
 • 21 พ.ย.2553 นางสุมารยาท  จันทรวงศ์ เป็นกรรมการตัดสินการประกวดนางนพมาศ งานประเพณีลอยกระทงของเทศบาลเมืองราชบุรี เวทีหน้าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ราชบุรี
 • 20 พ.ย.2553 นางสุมารยาท จันทรวงศ์ และนายสายัณห์ ศรีสมุทรนาค เป็นกรรมการจัดสินนางนพมาศ งานประเพณีลอยกระทงเทศบาล ต.บ้านสิงห์
 • 19 และ 21 พ.ย.2553 ถ่ายทอดสดการประกวดหนูน้อยนพมาศและนางนพมาศ งานประเพณีลอยกระทงของเทศบาลเมืองราชบุรี จากเวทีหน้าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ราชบุรี
 • 18 พ.ย.2553 พนักงานจำนวน 8 คน ร่วมงาน "1 ทศวรรษ รวมพล คนทำข่าว" ณ ห้องราชาวดี โรงแรมโกลเด้นซิตี้  จัดงานโดย กลุ่มพลังงานราชบุรี
 • 6 พ.ย.2553 นางสุมารยาท จันทรวงศ์ ประธานบริษัทฯ เป็นกรรมการตัดสิน "Global Warming Super Model" งานหอการค้าแฟร์ 2010 ณ เวทีหน้าห้างโรบินสันเมธาวลัย ราชบุรี (ดูภาพกิจกรรม)
 • 17 ต.ค.2553 บันทึกเทปพิธีบวงสรวงการจัดสร้างเหรียญ 100 ปีสวรรคต รัชกาลที่ 5 ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราฃบุรี 
 • 11 ต.ค.2553-15 ธ.ค.2553 โรงเรียนราชบุรีบริหารธุรกิจ ส่งนักศึกษา ระดับ ปวช.สาขางานการขาย เข้าฝึกงานที่บริษัทฯ จำนวน 3 คน
 • 9 ต.ค.2553 นักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ขอความอนุเคราะห์ส่งนักศึกษา 3 คน เข้าฝึกงานจัดรายการวิทยุ FM91.75 Mhz จำนวน 3 คน
 • 26 ก.ย.2553 ถ่ายทอดสดผลการนับคะแนนการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรีและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี จากศาลาประชารวมใจ เทศบาลเมืองราชบุรี เริ่มเวลา 16:00 น. จบจบการนับคะแนน ดูภาพกิจกรรม
 • 6-10 ก.ย.2553 บันทึกเทปแถลงนโยบายของผู้สมัครเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี เพื่อออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ HCTV ช่อง 7 สถานีวิทยุ FM 91.75 Mhz คลื่นประชาชนคนราชบุรี และเว็บไซต์ในเครือ ดูภาพกิจกรรม
 • 12 ส.ค.2553 ถ่ายทอดสดพิธีถวายราชสดุดีและจุดเทียนชัยถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา จากสนามกีฬากลาง จ.ราชบุรี
 • 1 ส.ค.2553 จัดทำวงจรปิดการประชุมสัมมนาวิชาการ สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย เรื่อง “การมัธยมศึกษาในทศวรรษใหม่” ณ โรงยิมเนเซี่ยมราชบุรี 4,000 ที่นั่ง
 • 24-27 ก.ค.2553 โครงการเยือนอารยธรรมลุ่มน้ำโดม สืบทอดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ณ จ.อุบลราชธานี จัดโดย โรงไฟฟ้าราชบุรี (สายัณห์ ศรีสมุทรนาค และภัทรพงศ์ คำเปรม)
 • 13 ก.ค.2553 ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การประกอบกิจการที่ไม่ใช่คลื่นความถี่ชั่วคราว (กิจการโทรทัศน์ที่มีการบอกรับสมาชิก) จัดโดยกลุ่มสำนักเลขานุการคณะอนุกรรมการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิล์ด กทม. (สุชาต จันทรวงศ์)
 • 2 ก.ค.2553 ถ่ายทอดสดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 39 รอบคัดเลือกนักกีฬาระดับภาค 2 จากโรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี 4,000 ที่นั่ง เวลา 09:45-11:00 น. (ทีมงานทั้งหมด)
 • 29 มิ.ย.2553 อบรมความรู้ให้สามารถกำกับดูแลการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้องและทันต่อเหตุการณ์แก่ประชาชน ณ บ้านส้มทิพย์ ต.วัดเพลง อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี จัดโดยสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี (กาญจนา สิมมา)
 • 8 มิ.ย.2553 ดูงานสื่อสัญจรศูนย์ศึกษาพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี จัดโดย ประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี (ภัทรพงศ์ คำเปรม และวิทยา เอี่ยมสำอางค์)
 • 4 มิ.ย.2553 จังหวัดราชบุรี นำโดย นายกิตติ ทรัพย์วิสุทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ได้เชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมทำข่าวเพื่อเปิดตัวเส้นทางศึกษาธรรมชาติใหม่ "ห้วยพุน้ำร้อน" อ.บ้านคา จ.ราชบุรี (สายัณห์ ศรีสมุทรนาค, ภัทรพงศ์ คำเปรม และพิสิฐ  กองลำเจียก)
 • 4 มิ.ย.2553 อบรมเชิงปฏิบัติการเขียนข่าวที่เกี่ยวข้องกับชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย (MSM) ใน จ.ราชบุรี ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ อ.เมือง จ.ราชบุรี จัดโดยกลุ่มสายรุ้ง (คมปิยะ อิษฎานนท์)
 • 21 พ.ค.2553 ถ่ายทอดสดพิธีเปิดงาน "ที่นี่ชยราชบุรี เล่าขานวัฒนธรรมไทย" จากเวทีหน้าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ จ.ราชบุรี
 • 14 พ.ค.2553 สัมมนาเชิงปฏิบัติการพี่เลี้ยงและอาสาสมัครแรงงานประจำปีงบประมาณ 2553 ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ อ.เมือง จ.ราชบุรี จัดโดย สำนักงานประกันสังคมจังหวัดราชบุรี (มนต์ทิพย์ และขนิษฐา คุ้มสมัย)
 • 30 มี.ค.2553 จัดทำวงจรปิดที่ อ.โพธาราม
 • 26 มี.ค.2553 จัดทำวงจรปิดงานแต่งงานที่โรงเจ (ข้างประปา)
 • 2 ม.ค.2553 จัดทำวิดีทัศน์ประวัติโรงเรียนวัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์) และถ่ายทำวงจรปิดในงานสังสรรค์ศิษย์เก่า