วันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2553

กิจการที่ดำเนินการ

กิจการให้บริการเคเบิลทีวี
 • สำนักงานใหญ่ ให้บริการระบบเคเบิลทีวี แก่สมาชิกในเขต อำเภอเมือง จ.ราชบุรี จำนวนช่องที่เผยแพร่ 40 ช่อง
 • สพนักงานสาขาจอมบึง ให้บริการระบบเคเบิลทีวี แก่สมาชิกในเขต อำเภอจอมบึง จำนวนช่องที่เผยแพร่ 30 ช่อง
กิจการสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่น HCTV ช่อง 7
 • ผลิตรายการข่าวท้องถิ่นประจำวัน 
 • ผลิตรายการ "สารคดีที่นี่..ราชบุรี"
 • ผลิตรายการ "Amazing ราชบุรี"
 • ผลิตรายการ "ข่าวสั้นรอบเมือง ข่าวบริการและข่าวประชาสัมพันธ์"
 • ผลิตรายการ "สะพายกล้องท่องเที่ยว"
 • ผลิตรายการ "เก็บมาฝากจากลุงจุก"
กิจการสถานีวิทยุชุมชนคลื่น FM 91.75 Mhz คลื่นประชาชนคนราชบุรี
 • เขตพื้นที่บริการ : ครอบคลุม พื้นที่ อ.เมือง อ.ปากท่อ อ.วัดเพลง อ.โพธาราม อ.บ้านโป่ง (บางส่วน) อ.บางแพ (บางส่วน) อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี และ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
 • กลุ่มรับฟัง นักการเมือง บริษัท ห้างร้าน และผู้ที่สนใจข่าวสารของราชบุรี
 • ผลิตรายการ "ลุงจุกจ้อข่าวกับเรื่องราวฮ๊อตฮิต"
 • ผลิตรายการ "ข่าวท้องถิ่นประจำวัน"
กิจการสื่อสิ่งพิมพ์
 • นิตยสาร "ที่นี่..ราชบุรี" (หยุดดำเนินการผลิตชั่วคราว)
กิจการสื่อออนไลน์