วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2553

ฝ่ายข่าวและผลิตรายการ

สายัณห์  ศรีสมุทรนาค (ลุงจุก)
Mr.Sayan Srisamootnak
ที่ปรึกษาฝ่ายข่าวและผลิตรายการ
ทำหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ
เจ้าของรายการ "เก็บมาฝากจากลุงจุก" ทาง HCTV ช่อง 7
เจ้าของรายการ "ลุงจุกจ้อข่าวกับเรื่องราวฮ็อตฮิต" ทาง FM 91.57 MHz

สุชาติ  รอดบุญพา (หนึ่ง)
หัวหน้าฝ่ายข่าวและผลิตรายการ
บรรณาธิการข่าว
ผู้ผลิตรายการ "Amazing ราชบุรี"

ภัทรพงค์  คำเปรม (อ๊อฟ)
ผู้สื่อข่าว
ผู้ผลิตรายการ "เก็บมาฝากจากลุงจุก" 

คมปิยะ  อิษฎานนท์ (ตี้)
ผู้สื่อข่าว
ผู้ผลิตรายการ "สารคดีที่นี่..ราชบุรี"

กาญจนา สิมมา
ผู้สื่อข่าวและผู้ประกาศ
ผู้ผลิตรายการข่าวสั้นรอบเมือง ข่าวบริการ ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้ผลิตรายการ "Amazing ราชบุรี" "สารคดีที่นี่..ราชบุรี"
พนักงานควบคุมสถานีวิทยุ FM 91.75 MHz

  วิทยา เอี่ยมสำอางค์ (ตู่)
ผู้สื่อข่าว