วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2553

ร่วมเป็นคณะกรรมการ

 • กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์/แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาไทคัพ มหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 ระดับจังหวัด ประจำปี 2554 จัดการแข่งขันระหว่าง 5-19 กันยายน 2554 ณ สนามกีฬาภายในจังหวัดราชบุรี/ คำสั่งจังหวัดราชบุรี ที่ 2363/2554 สั่ง ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2554
 • กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ /แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน "ย้อนอดีต 119 ปี ตลาดเจ็ดเสมียน" ภายใต้โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น (จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน 2554 ณ บริเวณริมแม่น้ำแม่กลอง ตลาดเจ็ดเสมียน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี) /คำสั่งจังหวัดราชบุรี ที่ 2337/2554 สั่ง ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2554
 • กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ /แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการถนนสายวัฒนธรรม/กำหนดจัดงานวันที่ 6-7 พ.ค.2554 ณ สนามกีฬากลาง จ.ราชบุรี/ประกาศจังหวัดราชบุรี ณ วันที่ 22 เม.ย.2554
 • คณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์/แต่งตั้งคณะทำงานจัดงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2554/คำสั่งคณะอำนวยการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2554 ที่ 00518/2554 สั่ง ณ วันที่ 28 ก.พ.2554
 • กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ /แต่งตั้งคณะกรรรมการจัดงาน "กาชาดเที่ยวราชบุรี ปี 2554 ระหว่างวันที่ 25 ก.พ.-6 มี.ค.2554/คำสั่งจังหวัดราชบุรีที่ 84/2554 สั่ง ณ วันที่ 17 ม.ค.2554
 • กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ /แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 32 รอบคัดเลือกตัวแทนเขตกีฬาที่ 7 ณ จังหวัดราชบุรี /คำสั่งจังหวัดราชบุรีที่ 02715/2553 สั่ง ณ วันที่ 23 พ.ย.2553
 • กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพและสื่อสาร /แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน งานชุมนุมลูกเสือวิสามัญแห่งชาติ ครั้งที่ 19 / คำสั่งสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ที่ 455/2553 สั่ง ณ วันที่ 16 ก.ย.2553 ลงนามโดย นายนิวัตร   นาคะเวช เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
 • คณะอนุกรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ / แต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการ พอ.สว.ประจำจังหวัดราชบุรี / ประกาศจังหวัดราชบุรี  ณ วันที่ 9 ส.ค.2553
 • คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ / แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการประกวดประดับธงชาติและโครงการประกวดร้องเพลงชาติจังหวัดราชบุรี ปีงบประมาณ 2553 / คำสั่งจังหวัดราชบุรี ที่ 1611/2553 ลงวันที่ 19 ก.ค. 2553
 • คณะทำงาน/แต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลโครงการอนุรกัษ์ลุ่มน้ำแม่กลองเฉลิมฉลอง 84 พรรษา พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช/คำสั่งคณะกรรมการลุ่มน้ำแม่กลอง ที่ 3/2553 สั่ง ณ วันที่ 16 กรกรฎาคม 2553
 • คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ / แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติแห่งการการบรมราชาภิเษก ปีที่ 60 และการเฉลิมพระชนมพรรษา การพัฒนาความสะอาดตลาดน้ำคลองลัดพลีและการปรับปรุงภูมิทัศน์/คำสั่งจังหวัดราชบุรี ที่ 1547/2553 ลงวันที่ 12 ก.ค.2553
 • คณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ /แต่งตั้งคณะทำงานจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานภาคตะวันตก ประจำปี 2553/คำสั่งอนุกรรมการจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานภาคตะวันตก ประจำปี 2553 ที่ 1400/2553 ลงวันที่ 25 มิ.ย.2553
 • คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ /แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมตามโครงการ "สืบสานวัฒนธรรม แผ่นดินเมืองชยราชบุรี วิถีลุ่มน้ำแม่กลอง" ภายใต้เทศกาลศิลปวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ จังหวัดราชบุรี (Creative Province) และโครงการถนนวัฒนธรรม/ประกาศจังหวัดราชบุรี ณ วันที่ 27 มกราคม 2553
 • รองประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์/แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่จัดงานราชบุรีไชน่าทาวน์ 2010/คำสั่งจังหวัดราชบุรี ที่ 3119/2552 ลงวันที่ 28 ธ.ค.2552
 • คณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์/แต่งตั้งคณะทำงานฝ่ายต่างๆ ตามโครงการ "ถนนคนเดิน" จ.ราชบุรี/คำสั่งจังหวัดราชบุรี ที่ 863/2552 ลงวันที่ 7 เม.ย.2552
 • ฝ่ายประชาสัมพันธ์ในร้านกาชาด/แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงาน "ร้านกาชาดเพื่อการกุศล" งานกาชาดเที่ยวราชบุรีปี 2552 ระหว่าง 6-15 มี.ค.2552/คำสั่งเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี ที่ 3/2552 ลงวันที่ 2 ก.พ.2552
 • คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์/แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเดิน-วิ่งกาชาดราชบุรี ปี 52 วันเสาร์ที่ 7 มี.ค.2552/คำสั่งจังหวัดราชบุรี ที่ 337/2552 ลงวันที่ 11 ก.พ.2552
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์/แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน "วันรวมน้ำใจสู่กาชาดราชบุรี" 3 ก.พ.2552/คำสั่งเหล่ากาชาด จ.ราชบุรี ที่ 1/2552 ลงวันที่ 12 ม.ค.2552
 • คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์/แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษางานราชบุรีไชน่าทาวน์ 2009/คำสั่งเทศบาลเมืองราชบุรี ที่ 1112/2551 ลงวันที่ 30 ธ.ค.2551
 • คณะกรรมการที่ปรึกษา/แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการก่อสร้างป้ายชื่อวิทยาลัย รั้ว ประตู ป้อมยาม และจัดภูมิทัศน์เนื่องในโอกาสครบ 70 ปี วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี/คำสั่งสมาคมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ที่ 1/2551 ลงวันที่ 22 ต.ค.2551
 • คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์/การแข่งขันมวยสากลสมัครเล่นเยาวชนต้านยาเสพติด ครั้งที่ 3/ประกาศจังหวัดราชบุรี ณ วันที่ 8 พ.ค.2551
 • คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์/โครงการ "เดิน-วิ่งกาชาดราชบุรี ปี 51" /ประกาศจังหวัดราชบุรี ณ วันที่ 8 พ.ค.2551
 • คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์/"วันรวมน้ำใจสู่กาชาดราชบุรี"/ประกาศจังหวัดราชบุรี ณ วันที่ 21 เม.ย.2551
 • คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์/โครงการ "อุทยานแห่งความจงรักภักดี" /ประกาศจังหวัดราชบุรี ณ วันที่ 31 ต.ค.2550
 • คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์/แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานมหกรรมมืออาชีพ 2007/ประกาศจังหวัดราชบุรี ณ วันที่ 2 ก.ค.2550
 • คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์/แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันฟุตบอลสตรีทซอคเกอร์ (ฟุตบอล 5 คน) /ประกาศจังหวัดราชบุรี ณ วันที่ 5 ก.ค.2550
 • คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์/แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันฟุตบอลอาชีพลีก ดิวิชั่น 1 2007 /ประกาศจังหวัดราชบุรี ณ วันที่ 25 เม.ย.2550
 • คณะกรรมการที่ปรึกษา/แต่งตั้งคณะกรรมการชมรมคนรักฟัน จ.ราชบุรี /ประกาศชมรมคนรักฟันจังหวัดราชบุรี ที่ 1/2550 ณ วันที่ 12 มี.ค.2550
 • คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์/แต่งตั้งคณะกรรมการจัดแสดง แสง เสียงและสื่อผสม เฉลิมพระเกียรติครองราชย์ 60 ปี ราชบุรีศรีราชบัลลังก์/ประกาศจังหวัดราชบุรี ณ วันที่ 28 ธ.ค.2549
 • ฝ่ายประชาสัมพันธ์ในร้านกาชาด/แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงาน "ร้านกาชาดเพื่อการกุศล"/ประกาศเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี ณ วันที่ 12 ก.พ.2550
 • ฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดงาน/แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน "วันรวมน้ำใจสู่กาขาดราชบุรี" /คำสั่งเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี ที่ 1/2550 ลงวันที่ 5 ก.พ.2550
 • คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์/แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการ "กาชาดเที่ยวราชบุรีปี 2550" /คำสั่งจังหวัดราชบุรี ที่ 41/2550 ลงวันที่ 12 ม.ค.2550
 • คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์/แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 จ.ราชบุรี/คำสั่งจังหวัดราชบุรี ที่ 54/2550 ลงวันที่ 15 ม.ค.2550
 • คณะกรรมการดำเนินงาน/เรื่อง แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการจัดงาน เดิน-วิ่งเพื่อพ่อหลวง "Run For The King" /คำสั่งจังหวัดราชบุรี ที่ 2773/2549 ลงวันที่ 21 พ.ย.2549
 • คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์/เรื่อง แต่งตั้งคณะที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการ และเจ้าหน้าที่ ในการสรรหาสมาชิกสมัชชาแห่งชาติ /คำสั่งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาสมาชิกสมัชชาแห่งชาติประจำ จ.ราชบุรี (กดส.ประจำ จ.ราชบุรี) ที่ 1/2549 ลงวันที่ 30 ต.ค.2549
 • คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์/เรื่อง การจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมภาคกลาง ปี 2549 /ประกาศจังหวัดราชบุรี  ลงวันที่ 5 ต.ค.2549
 • คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์/แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเดินออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพถวายแด่ในหลวง /คำสั่งจังหวัดราชบุรี ที่ 2273/2549 ลงวันที่ 26 ก.ย.2549
 • คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์/แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีเบญจมราชูทิศ-ราชโบริกานุเคราะห์ /คำสั่งจังหวัดราชบุรี ที่ 1943/2549 ลงวันที่ 15 ส.ค.2549
 • คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์/แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานมหกรรมมืออาชีพ 2006/คำสั่งจังหวัดราชบุรี ที่ 1612/2549 ลงวันที่ 4 ก.ค.2549
 • คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์/แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขัน "ไทคัพ" มหกรรมกีฒาท้องถิ่นแห่งประเทศไทยครั้งที่ 5 /คำสั่งจังหวัดราชบุรี ที่ 1546/2549 ลงวันที่ 29 มิ.ย.2549
 • คณะอนุกรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ(พันเอกสุชาต จันทรวงศ์ กรรมการที่ปรึกษา)/แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ พอ.สว.ประจำ จ.ราชบุรี /คำสั่งจังหวัดราชบุรี ที่ 1476/2549 ลงวันที่ 19 มิ.ย.2549
 • คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์/แต่งตั้งคณะกรรมการจัดเดิน-วิ่ง ดอนแร่มินิมาราธอน ครั้งที่ 1  วันที่ 4 มิ.ย.49 /คำสั่ง อบต.ดอนแร่ ที่ 64/2549 ลงวันที่ 23 พ.ค.2549
 • ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์/แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เหล้ากาชาดราชบุรี/คำสั่ง เหล่ากาชาดราชบุรี ที่ 15/2549 ลงวันที่ 23 พ.ค.2549
 • คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์/แต่งตั้งคณะกรรมการเจ้าหน้าที่การแข่งขันมวยสากลสมัครเล่น เยาวชนต้านยาเสพติด ครั้งที่ 1 ประจำปี 2549 " Youth Guy Boxing Rewards 2006" ตามโครงการส่งเสริมพลศึกษา กีฬา นันทนาการ และสุขภาพ /คำสั่ง จ.ราชบุรี ที่ 896/2549 ลงวันที่ 11 เม.ย.2549
 • คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์/แต่งตั้งคณะกรรมการเจ้าหน้าที่ นักกีฬา จัดการแข่งขันฟุตบอลอาชีพ "โปรลีก" ดิวิชั่น 2 ฤดูกาล 2549/2006 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 2 /คำสั่ง จ.ราชบุรี ที่ 869/2549 ลงวันที่ 7 เม.ย.2549
 • คณะกรรมการตัดสินตำแหน่งขวัญใจสื่อมวลชน ขวัญใจประชาชน(ธิดามะม่วงขบเผาะ และ ธิดาเกษตรปากท่อ)/แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประกวดธิดามะม่วงขบเผาะและธิดาเกษตรปากท่อ ประจำปี 2549 /คำสั่ง อ.ปากท่อ ที่ 97/2549 ลงวันที่ 24 มี.ค.2549
 • คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์/การจัดการแข่งขัน "แรลลี่แห่งชาติ ครั้งที่ 1"/คำสั่ง จ.ราชบุรี ที่ 655/2549 ลงวันที่ 20 มี.ค.2549
 • คณะทำงานประชาสัมพันธ์/คณะทำงานจัดระเบียบโรงฆ่าสัตว์/คำสั่ง จ.ราชบุรี ที่ 154/2549 ลงวันที่..........
 • คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์/แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 คัดเลือกตัวแทนระดับเขตกีฬาที่ 7 /คำสั่ง จ.ราชบุรี ที่ 484/2549 ลงวันที่ 28 ก.พ.2549
 • แต่งตั้งเจ้าหน้าที่สนับสนุนร้านจำหน่ายสินค้าราคาถูก เหล่ากาชาด จ.ราชบุรี/ผู้ประกาศข่าว บริษัท หัวช้างเอ็นเทอร์เทนเมนต์ จำกัด เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์/คำสั่งเหล่ากาชาด จ.ราชบุรี ที่ 3/2549 สั่ง ณ วันที่ 19 ก.พ.2549
 • คณะอนุกรรมจัดระเบียบสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ สายเคเบิ้ลทีวี/แต่งตั้งอนุกรรมการทำงานด้านความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคารบ้านเรือน/ประกาศ จ.ราชบุรี ณ 24 ม.ค.2549
 • คณะกรรมการ/คณะกรรมการโครงการแก้ไขปัญหาฟันผุในเด็กและบริหารกองทุนแปรงสีฟันสำหรับเด็กขาดแคลน จ.ราชบุรี/คำสั่ง จ.ราชบุรี
 • คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ /การจัดงานวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2548 วันที่ 16 ธ.ค.48 ณ สนามกีฬากลาง จ.ราชบุรี/คำสั่ง จ.ราชบุรี ที่ 3412/2548 ลงวันที่ 16 พ.ย.2548
 • คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์/การจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 จ.ราชบุรี ระหว่างวันที่ 20-30 พ.ย.47 ณ สนามกีฬากลาง/คำสั่ง จ.ราชบุรี ที่ 3100/2547 ลงวันที่ 18 พ.ย.2547
 • คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์/การจัดงานมหกรรมมืออาชีพ 2004 ระหว่างวันที่ 23-24 ก.ค.47 ณ บริเวณห้างโรบินสันเมธาวลัย /คำสั่ง จ.ราชบุรี ที่ 3100/2547 ลงวันที่ 18 พ.ย.2547
 • คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์/แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานมหกรรมมืออาชีพ 2004/คำสั่ง จ.ราชบุรี ที่ 1411/2547 ลงวันที่ 15 มิ.ย.2547
 • คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์/แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 34 "ราชบุรีเกมส์" /คำสั่ง จ.ราชบุรี ที่ 1134/2547 ลงวันที่ 27 พ.ค.2547
 • คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์/แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาท้องถิ่น "ไทคัพ" ครั้งที่ 3 /คำสั่ง จ.ราชบุรี ที่ 1173/2547 ลงวันที่ 20 พ.ค.2547
 • คณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว จ.ราชบุรี/คำสั่ง จ.ราชบุรี ที่ 2400/2546 ลงวันที่ 16 ต.ค.2547
 • คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์/มหกรรมการแข่งขันเดิน-วิ่ง มินิมาราธอน ในวันมหกรรมกีฬาเพื่อมวลชนนานาชาติ (แชลเลนจ์เดย์) วันพุธที่ 26 พ.ค.2547 ณ สนามกีฬากลาง จ.ราชบุรี /คำสั่ง จ.ราชบุรี ที่ 1061/2547 ลงวันที่ 20 พ.ค.2547
 • คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์/แต่งตั้งคณะกรรมการมหกรรมการแข่งขันเดิน-วิ่ง มินิมาราธอน /คำสั่ง จ.ราชบุรี ที่ 1061/2547 ลงวันที่ 30 เม.ย.2547
 • ฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีกร/แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน "มหกรรมพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด ปฏิบัติการ 60 วัน เพื่อในหลวง" จังหวัดราชบุรี /คำสั่ง จ.ราชบุรี ที่ 2538/2546 ลงวันที่ 27 ต.ค.2546
 • กรรมการ/แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวราชบุรี/คำสั่ง จ.ราชบุรี ที่ 2400/2546 ลงวันที่ 16 ต.ค.2546
 • คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และแถลงข่าว/แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขัน "ศึกยอดมวยไทยโลก PABA"/คำสั่ง จ.ราชบุรี ที่ 1679/2546 ลงวันที่ 10 ก.ค.2546
 • คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์/แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันมหกรรมส่งเสริมสุขภาพเดิน-วิ่ง ครบรอบ 62 ปี โรงพยาบาลราชบุรี/คำสั่ง จ.ราชบุรี ที่ 1087/2546 ลงวันที่ 22 พ.ค.2546
 • คณะทำงานฝ่ายการประชาสัมพันธ์/การจัดตั้งศูนย์เฉลิมพระเกียรติเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ และผู้ติดเชื้อ H.I.V/คำสั่ง จ.ราชบุรี ที่ 923/2546 ลงวันที่ 30 เม.ย.2546
 • คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์/แต่งตั้งคณะกรรมการมหกรรมการแข่งขันเดิน-วิ่ง มินิมาราธอน/คำสั่ง จ.ราชบุรี ที่ 1061/2547 ลงวันที่ 30 เม.ย.2547
 • คณะกรรมการตัดสินการประกวดธิดาเกษตรปากท่อ ตำแหน่งขวัญใจสื่อมวลชน/แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันมะม่วงและของดีอำเภอปากท่อ ปี 2546 (เพิ่มเติม)/คำสั่ง อ.ปากท่อ ที่ 150/2546 ลงวันที่ 12 มี.ค.2546
 • คณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์/แต่งตั้งคณะที่ปรึกษา คณะอำนวยการ และคณะทำงานปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดราชบุรี/คำสั่ง จ.ราชบุรี ที่ 249/2546 ลงวันที่ 31 ม.ค.2546
 • คณะกรรมการที่ปรึกษา/แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชมรมคนรักฟัน/ประกาศชมรมคนรักฟันจังหวัดราชบุรี ที่ 1/2545 ลงวันที่ 27 พ.ย.2545