วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2553

โล่และประกาศเกียรติคุณ


 • 9 ส.ค. 2553 หนังสือขอบคุณ - หน่วยงานที่มอบ ศาลจังหวัดราชบุรี ผู้ลงนาม นายวงศ์สถิตย์ แสงสุก ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี ในโอกาส ได้จัดทำข่าวงานวัน "รพีราชบุรี 2553"
 • 1 มี.ค.2552 หน่วยงานที่มอบ สมาพันธ์นักกีฬาอาวุโสจังหวัดราชบุรี ผู้ลงนาม นายถวิล ลิ้มคุณธรรมโม ประธานสมาพันธุ์นักกีฬาอาวุโสจังหวัดราชบุรี ในโอกาส เป็นผู้ให้การสนับสนุนการแข่งขันฟุตบอลอาวุโสสัญจร ต้านยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ
 • 27 เมษายน 2550 หน่วยงานที่มอบ จังหวัดราชบุรี ผู้ลงนาม ดร.วงศ์ศักดิ์ สวัสดิพาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ในโอกาส เป็นผู้ให้การสนับสนุนและร่วมกิจกรรมการแสดงแสง เสียง และสื่อผสม เรื่อง"เฉลิมพระชนม์ 80 พรรษาพระภูมี ฉลองราชบุรีศรีราชบัลลังก์"
 • 21 มกราคม 2550 หน่วยงานที่มอบ จังหวัดราชบุรี ผู้ลงนาม ดร.วงศ์ศักดิ์ สวัสดิพาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ในโอกาส ได้ให้การสนับสนุนการแข่งขันกีฬาฟุตบอลอาวุโสสัญจร เชื่อมความสัมพันธ์ไมตรีต้านภัยยาเสพติดครั้งที่ 1 สนามกีฬากลาง จ.ราชบุรี
 • 23 พฤศจิกายน 2549 หน่วยงานที่มอบ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ผู้ลงนาม บาทหลวงจำเนียร จิตเสรีวงศ์ อธิการ ในโอกาส ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนงานมหกรรมดรุณาวิชาการ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 • 13 ตุลาคม 2549 หน่วยงานที่มอบ สถานีตำรวจภูธร อ.เมืองราชบุรี ผู้ลงนาม พันตำรวจเอก ธงชาติ รอดคลองตัน ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธร อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ช่วยราชการในตำแหน่ง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธร อ.เมืองราชบุรี ในโอกาส เป็นผู้ที่ได้ให้การช่วยเหลือ สนับสนุน กิจกรรมของสถานีตำรวจ จนบังเกิดผลดีต่อทางราชการ
 • 30 กันยายน 2549 หน่วยงานที่มอบ จังหวัดราชบุรี ร่วมกับ ศูนย์การท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการ จ.ราชบุรี ผู้ลงนาม นายวงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์ ผู้ว่าราชการ จ.ราชบุรี และ นายไกรสร กลับทวี ผู้อำนวยการศูนย์การท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการ จ.ราชบุรี ในโอกาส ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมเดินออกกำลังกายเพื่อสุขภาพถวายแด่ในหลวง เนื่องในวันครบรอบ 4 ปี ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 • 27 กันยายน 2549 หน่วยงานที่มอบ จังหวัดราชบุรี ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุข จ.ราชบุรี และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสาขาเขตพื้นที่ (ราชบุรี) ผู้ลงนาม นายวงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์ ผู้ว่าราชการ จ.ราชบุรี/ นายฉัตร กิตติบวร ผู้อำนวยการสำนักงาน สปสช.สาขาเขตพื้นที่ (ราชบุรี) /นายจารุทัศน์ นริศชาติ นายแพทย์สาธารณสุข จ.ราชบุรี ในโอกาส ให้สนับสนุนการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของส่วนราชการ และระบบหลักประกันสุขภาพ
 • 27 สิงหาคม 2549 หน่วยงานที่มอบ ชมรมคนรักฟันราชบุรี ผู้ลงนาม นายบุญช่วย เอื้ออรุณชัย ประธานชมรมคนรักฟัน ราชบุรี ในโอกาส ได้ให้การสนับสนุนงานมหัศจรรย์วันรักฟัน ครั้งที่ 3 ตอน ค่าย ฟ.ฟัน
 • 16 สิงหาคม 2549 หน่วยงานที่มอบ จังหวัดราชบุรี ผู้ลงนาม นายวงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์ ผู้ว่าราชการ จ.ราชบุรี ผู้ลงนาม - ในโอกาส สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จ.ราชบุรี ประจำปี 2549 เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชย์สมบัติครบ 60 ปี
 • 4 สิงหาคม 2549 หน่วยงานที่มอบ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ผู้ลงนาม นายบุญเลิศ อรรคอุดม ผู้อำนวยการสถานศึกษา รร.อนุบาลราชบุรี ในโอกาส ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมวงโยธวาฑิต รร.อนุบาลราชบุรี
 • 15 กรกฎาคม 2549 หน่วยงานที่มอบ จังหวัดราชบุรี ผู้ลงนาม นายวงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์ผู้ว่าราชการ จ.ราชบุรี ในโอกาส ที่ระลึกงานมหกรรม "พลังแผ่นดิน ถิ่นตะวันตก" ณ จ.ราชบุรี ครั้งที่ 1
 • 15 กรกฎาคม 2549 หน่วยงานที่มอบ จังหวัดราชบุรี ผู้ลงนาม นายวงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์ผู้ว่าราชการ จ.ราชบุรี ในโอกาส นายบุญชัย ทองเมธา ผู้จัดการ HCTV ประเภทบุคคลดีเด่น ด้านการสนับสนุนความร่วมมือ เนื่องในมหกรรมงาน "พลังแผ่นดิน ถิ่นตะวันตก" ณ จ.ราชบุรี ครั้งที่ 1
 • 13 มกราคม 2549 หน่วยงานที่มอบ บจก.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี ผู้ลงนาม นายประจวบ อุชชิน กรรมการผู้จัดการ ในโอกาส ได้ให้การสนับสนุนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติปี 2549 ณ โรงไฟฟ้าราชบุรี
 • 19 ตุลาคม 2548 หน่วยงานที่มอบ จังหวัดราชบุรี ผู้ลงนาม นายวงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์ ผู้ว่าราชการ จ.ราชบุรี ในโอกาส ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานทันตสาธารณสุขของ จ.ราชบุรี
 • 25 กันยายน 2548 หน่วยงานที่มอบ มูลนิธิธรรมรักษ์ โครงการเมตตาธรรมค้ำจุนโลก ผู้ลงนาม พระอุดมประชาทร เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ในโอกาส ได้ส่งเสริมจัดกิจกรรมรณรงค์และหารายได้สมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์
 • 12 สิงหาคม 2548 หน่วยงานที่มอบ กระทรวงศึกษาธิการ ผู้ลงนาม นายถนอมชัย ดาราศรีศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขางูสันติธรรม ในโอกาส ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมและเดินสายโทรทัศน์ภายในทุกห้องเรียน
 • 25 กรกฎาคม 2548 หน่วยงานที่มอบ สมาคมกีฬาจังหวัดราชบุรี ผู้ลงนาม นางกอบกุล นพอมรบดี นายกสมาคมกีฬาจังหวัดราชบุรี (รับมอบจากนายพลวัต ชยานุวัชร ผู้ว่าราชการ จ.ราชบุรี) ในโอกาส ให้การสนับสนุนงานมหกรรมรวมพลคนรักสุขภาพ ประจำปี 2548 ณ สนามกีฬาจังหวัดราชบุรี
 • 15 กรกฎาคม 2548 หน่วยงานที่มอบ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ผู้ลงนาม บาทหลวงจำเนียร จิตเสรีวงศ์ ผู้อำนวยการ และบาทหลวงดำรัส สิมาลัย อธิการ (รับมอบจาก พล.อ.ชัยสิทธิ์ ชินวัตร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด/นายกสมาคมศิษย์เก่าดรุณาราชบุรี) ในโอกาส เป็นผู้ให้การสนับสนุนและส่งเสริมโรงเรียนดรุณาราชบุรีอย่างดียิ่ง ในพิธีเสกและเปิดอาคารเซนต์ปีเตอร์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี
 • 15 มิถุนายน 2548 หน่วยงานที่มอบ สมาคมช่างผมและเสริมสวยไทย จ.ราชบุรี ผู้ลงนาม นายพลวัต ชยานุวัชร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นางวงเดือน ยะปัญญา นายกสมาคมฯ (รับมอบจากนายพลวัต ชยานุวัชร ผู้ว่าราชการ จ.ราชบุรี) ในโอกาส ให้การสนับสนุนการจัดงาน "มหกรรมชิงแชมป์ผมจังหวัดราชบุรี" ครั้งที่ 1 ณ ห้างโรบินสันเมธาวลัยราชบุรี
 • 6 มี.ค.2548 หน่วยงานที่มอบ เจ้าอาวาสวัดแม่พระสายประคำ ผู้ลงนาม คุณพ่อวิโรจน์ เสียงไพเราะ เจ้าอาวาส ในโอกาส ให้ความอนุเคราะห์ถ่ายทำ งานฉลอง 50 ปี วัดแม่พระสายประคำ หลักห้า ต.ประสาทสิทธิ์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
 • 2 มีนาคม 2548 หน่วยงานที่มอบ โรงเรียนวัดห้วยไผ่ ผู้ลงนาม นายณรงค์ สุทธิวิรัช ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยไผ่ ในโอกาส ได้ร่วมจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์งานวิชาการ ณ โรงเรียนวัดห้วยไผ่ อ.เมือง จ.ราชบุรี
 • 22 มกราคม 2548 หน่วยงานที่มอบ จังหวัดราชบุรี ผู้ลงนาม นายพลวัต ชยานุวัชร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี(รับมอบจาก ฯพณฯ สนธยา คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา) ในโอกาส ผู้ให้การสันบสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24 "เมืองโอ่งเกมส์"
 • 7 มกราคม 2548 หน่วยงานที่มอบ กลุ่มพลังงานราชบุรี ผู้ลงนาม นายพลวัต ชยานุวัชร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายประจวบ อุชชิน กรรมการผู้จัดการ (รับมอบจากนายพลวัต ชยานุวัชร ผู้ว่าราชการ จ.ราชบุรี) ในโอกาส ให้การสนับสนุนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติปี 2548 ณ โรงไฟฟ้าราชบุรี
 • 30 พฤศจิกายน 2547 หน่วยงานที่มอบ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ผู้ลงนาม บาทหลวงจำเนียร จิตเสรีวงศ์ ในโอกาส ที่เห็นความสำคัญและร่วมมือในด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมและลดการใช้สารเคมี ตามแนวทางพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง
 • 24 กรกฎาคม 2547 หน่วยงานที่มอบ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 4 ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดราชบุรี ผู้ลงนาม ฯพณฯ อุไรวรรณ เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในโอกาส ให้ความสนับสนุนงาน "มหกรรมมืออาชีพ 2004"
 • 4 กรกฎาคม 2547 หน่วยงานที่มอบ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ผู้ลงนาม พลเอก ชัยสิทธิ์ ชินวัตร ผู้บัญชาการทหารบก/นายกสมาคมศิษย์เก่าดรุณาราชบุรี นางกอบกุล นพอมรบดี นายกสมาคมกีฬาจังหวัดราชบุรี บาทหลวงจำเนียร จิตเสรีวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดรุณาราชบุรี (รับมอบจาก พล.อ.ชัยสิทธิ์ ชินวัตร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด/นายกสมาคมศิษย์เก่าดรุณาราชบุรี) ในโอกาส สนับสนุนการจัดงาน เดิน-วิ่ง การกุศลมินิมาราธอนดรุณาราชบุรี 2004 ครั้งที่ 1
 • 6 เมษายน 2547 หน่วยงานที่มอบ ชมรมองค์การบริหารส่วนตำบลอำเภอดำเนินสะดวก ผู้ลงนาม นายบุญฤทธิ์ โจสรรค์นุสนธิ์ ประธานชมรมฯ ในโอกาส ช่วยเหลือเผยแพร่กิจกรรมของชมรม เนื่องในวันฉลองชมรม
 • 16 มกราคม 2547 หน่วยงานที่มอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1 ผู้ลงนาม นายมนัส กันประชา ผู้อำนวยการฯ ในโอกาส ให้ความอนุเคราะห์ถ่ายทอดสดพิธีงานวันครู ปี 2547
 • 25 พฤศจิกายน 2546 หน่วยงานที่มอบ ศุนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดราชบุรี ผู้ลงนาม นายพลวัต ชยานุวัชร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี/ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ในโอกาส สนับสนุนภารกิจ การต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด
 • 22 พฤศจิกายน 2546 หน่วยงานที่มอบ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ผู้ลงนาม นายประจวบ อุชชิน กรรมการผู้จัดการ ในโอกาส สนับสนุนการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลราชบุรีโอเพ่น 46 ระหว่างวันที่ 22 พ.ย.-14 ธ.ค.46
 • 28 กันยายน 2546 หน่วยงานที่มอบ ภาควิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้ลงนาม ผศ.ดร.ไพโรจน์ กลิ่นกุหลาบ หัวหน้าภาควิชาการบริหารการศึกษา ในโอกาส สนับสนุนการประชุมสัมมนาวิชาการบริหารการศึกษา เรื่อง การบริหารโรงเรียนนิติบุคคล
 • 16 สิงหาคม 2546 หน่วยงานที่มอบ จังหวัดราชบุรี ผู้ลงนาม นายโกเมศ แดงทองดี ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นางกอบกุล นพอมรบดี นายกสมาคมกีฬาจังหวัดราชบุรี นายสฤษดิ์ ศรีแฉล้ม ประธานจัดการแข่งขัน ในโอกาส ให้การสนับสนุนกีฬาเทนนิส การแข่งขันกีฬา นักเรียน นักศึกษา จังหวัดราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2546 ระหว่างวันที่ 1-16 ส.ค.46
 • 14 สิงหาคม 2546 หน่วยงานที่มอบ สโมสรไลออนส์ขวัญเมือง ราชบุรี ผู้ลงนาม ไลออนกันยา สุริยะยรรยง นายกสมโมสรฯ ปีบริหาร 2545-2546 ในโอกาส ที่ได้เสียสละในการร่วมทำงานกับสโมสรอย่างมีประสิทธิภาพสมควรได้รับการยกย่อง
 • 23 พฤษภาคม 2546 หน่วยงานที่มอบ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 4 ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี ผู้ลงนาม ฯพณฯ สุวัจน์ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในโอกาส ให้ความสนับสนุนงาน "มหกรรมมืออาชีพ 2003"
 • 24 กุมภาพันธ์ 2546 หน่วยงานที่มอบ ชมรมนักจัดรายการวิทยุจังหวัดราชบุรี ผู้ลงนาม นายภิญโญ เรืองชัยนุสรณ์ ประธานชมรมนักจัดรายการวิทยุจังหวัดราชบุรี ในโอกาส สนับสนุนการจัดงานคอนเสิร์ต D.J. สัมพันธ์ ครั้งที่ 2
 • 8 กุมภาพันธ์ 2546 หน่วยงานที่มอบ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ผู้ลงนาม นายธีระ พิทักษ์ประเวช อธิบดีกรมอนามัย ในโอกาส ให้ความร่วมมือในกิจกรรมการดำเนินงาน มุมเพื่อนใจวัยยรุ่น(Friend Corner) ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี ประจำปี 2545
 • 19 มกราคม 2545 หน่วยงานที่มอบ โรงเรียนดนตรีนครปฐมโรงเรียนสยามดนตรีราชบุรี โรงเรียนดนตรีบ้านโป่ง ผู้ลงนาม นางมณฑินี พุทธวิริยะ ผู้รับใบอนุญาต/อาจารย์ใหญ่โรงเรียนดนตรีนครปฐมและในเครือ ในโอกาส สนับสนุนการจัดการประกวดร้องเพลงเยาวชนชิงชนะเลิศเพลงไทยสากล ประจำปี 2546 ถ้วยประทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี MY YOUTH SINGING CONTEST 2003
 • 27 ธันวาคม 2545 หน่วยงานที่มอบ การกีฬาแห่งประเทศไทย (และได้มอบเสื้อเบรเซอร์ ให้แก่ นางสุมารยาท จันทรวงศ์ กรรมการผู้จัดการ) ผู้ลงนาม นายโกเมศ แดงทองดี ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นางกอบกุล นพอมรบดี นายกสมาคมกีฬาจังหวัดราชบุรี นายบัญชา พิมพ์สมบูรณ์ หัวหน้าสำนักงาน กกท.จังหวัดราชบุรี ในโอกาส เป็นผู้ให้การสนับสนุนการพัฒนากีฬาของจังหวัดราชบุรีด้วยดีตลอดมา มอบในโอกาสวันกีฬาแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช 2545
 • 5 ธันวาคม 2545 หน่วยงานที่มอบ จังหวัดราชบุรีและเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี ผู้ลงนาม นายโกเมศ แดงทองดี ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นางประพิศ แดงทองดี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี ในโอกาส สนับสนุนการจัดหาโลหิตและสนับสนุนกิจการเหล่ากาชาดมาโดยตลอด
 • 17 กันยายน 2545 หน่วยงานที่มอบ เครือซิเมนต์ไทย ผู้ลงนาม - ในโอกาส สนับสนุนการถ่ายทอดสดการแข่งขันวอลเลย์บอลเครือซิเมนต์ไทยชิงชนะเลิศยุวชนภาคกลาง ณ สนามกีฬากลาง จ.ราชบุรี
 • 27 กรกฎาคม 2545 หน่วยงานที่มอบ สโมสรไลออนส์ขวัญเมือง ราชบุรี ผู้ลงนาม ไลออนณภัชร ชินกุลกิจนิวัฒน์ นายกสโมสรฯ ปีบริหาร 2544-2545 ในโอกาส ช่วยเผยแพร่ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของสโมสรไลออนส์ขวัญเมือง ราชบุรีประจำปี 2544-2545
 • 8 พฤษภาคม 2545 หน่วยงานที่มอบ อำเภอเมืองราชบุรี ผู้ลงนาม- ในโอกาส สนับสนุนการแข่งขันฟุตบอลเมืองราชบุรี คัพครั้งที่ 5 ประจำปี 2545 ระหว่างวันที่ 18 เม.ย.-8 พ.ค.2545
 • 28 มกราคม 2545 หน่วยงานที่มอบ ชมรมวอลเลย์บอลราชบุรี ผู้ลงนาม นางศมานันท์ เหล่าวณิชวิศิษฎนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี/ประธานชมรมวอลเลย์บอลราชบุรี ในโอกาส ให้การสนับสนุนการแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชนเป๊ปซี่ ครั้งที่ 12
 • 26 มกราคม 2545 หน่วยงานที่มอบ ชมรมนักจัดรายการวิทยุจังหวัดราชบุรี ผู้ลงนาม นายภิญโญ เรืองชัยนุสรณ์ ประธานชมรมนักจัดรายการวิทยุจังหวัดราชบุรี ในโอกาส สนับสนุนการจัดงานคอนเสิร์ต D.J. สัมพันธ์
 • 25 มกราคม 2545 หน่วยงานที่มอบ จังหวัดทหารบกราชบุรี ผู้ลงนาม พันเอกอมรเทพ ศศิวรรณพงศ์ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกราชบุรี ในโอกาส ให้การสนับสนุนพิธีกระทำสัตย์ปฎิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลประจำปี 2545
 • 16 มกราคม 2545 หน่วยงานที่มอบ สำนักงานคณะกรรมการคุรุสภาอำเภอเมืองราชบุรี ผู้ลงนาม นายประชุม เกตุแก้ว ประธานคณะกรรมการคุรุสภาอำเภอเมืองราชบุรี ในโอกาส เป็นผู้สนับสนุนกิจกรรมวันครูประจำปี 45
 • - หน่วยงานที่มอบ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ผู้ลงนาม นายโกเมศ แดงทองดี ในโอกาส สนับสนุนการประกวดดนตรีเยาวชนต่อต้านยาเสพติด จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 2/2544
 • - หน่วยงานที่มอบ สถาบันราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ผู้ลงนาม ผศ.พิทักษ์ อาจคุ้มวงศ์ อธิการบดีสถาบันราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง/ประธานจัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย ปี 2544 ในโอกาส สนับสนุนการเผยแพร่งานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 • 4 ธันวาคม 2544 หน่วยงานที่มอบ สำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดราชบุรี ผู้ลงนาม นายวีระ ตันตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี ในโอกาส สนับสนุนการถ่ายทอดสด การแข่งขันกีฬา สปช.ต้านยาเสพติดตระกร้อจูเนียร์ เปตองพลัสตอง ปี 2544
 • 9 สิงหาคม 2544 หน่วยงานที่มอบ ชมรมวอลเลย์บอลราชบุรี ผู้ลงนาม นางศมานันท์ เหล่าวณิชวิศิษฎนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี/ประธานชมรมวอลเลย์บอลราชบุรี ในโอกาส สนับสนุนการแข่งขัน วิทยุการบินมินิวอลเลย์บอล ครั้งที่ 2ประจำปี 2544 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรี
 • 11 กรกฎาคม 2544 หน่วยงานที่มอบ สถานีวิทยุ สพ.ทบ.FM ความถี่ 99.25 MHz ผู้ลงนาม พันเอกขนบ พัฒนเจริญ หน.6 กคส.สพ.ทบ./รอง ผอ.สถานีวิทยุฯ ในโอกาส สนับสนุนและช่วยเหลือกิจกรรมของสถานีฯ ด้วยดีตลอดมา ในโอกาสวาระครบ 15 ปี การก่อตั้งสถานี
 • 17 มิถุนายน 2544 หน่วยงานที่มอบ ชมรมกีฬาว่ายน้ำ ศูนย์กีฬากรมการทหารช่าง ผู้ลงนาม พันเอก ปัฐมพงศ์ ประถมภัฎ ประธานชมรมกีฬาว่ายน้ำฯ ในโอกาส สนับสนุนการจัดการแข่งขัน ภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ ต้านยาเสพย์ติดครั้งที่ 7
 • 28 เมษายน 2544 หน่วยงานที่มอบ เทศบาลเมืองราชบุรี ผู้ลงนาม นางศมานันท์ เหล่าวณิชวิศิษฎ นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี ในโอกาส สนับสนุนการจัดการแข่งขันฟุตบอล "ยอดฟ้าคัพ" ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 4-28 เม.ย.44
 • 28 มีนาคม 2544 หน่วยงานที่มอบ คณะกรรมการจัดการแข่งขันฟุตบอลประเพณี อำเภอเมืองราชบุรี ผู้ลงนาม สนับสนุนการแข่งขันฟุตบอลประเพณี อำเภอเมืองราชบุรี"เมืองราชบุรี คัพ" ครั้งที่ 4 ประจำปี 2544
 • 16 มีนาคม 2544 หน่วยงานที่มอบ เทศบาลเมืองราชบุรี ผู้ลงนาม นางศมานันท์ เหล่าวณิชวิศิษฎ นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี ในโอกาส สนับสนุนการถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลชายหาด ซีเล็คทูน่า ราชบุรี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 ประจำปี 2544 ณ สนามหน้าเทศบาลเมืองราชบุรี
 • 17 กุมภาพันธ์ 2544 หน่วยงานที่มอบ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ผู้ลงนาม บาทหลวงเสนอ ดำเนินสดวก ผู้จัดการ-ครูใหญ่ ในโอกาส สนับสนุนถ่ายทอดวงจรปิด งานคืนสู่เหย้า 44
 • 11 กุมภาพันธ์ 2544 หน่วยงานที่มอบ จังหวัดราชบุรี ผู้ลงนาม นายโกเมศ แดงทองดี ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ในโอกาส สนับสนุนการจัดงานเที่ยวราชบุรี 2001
 • 25 มกราคม 2544 หน่วยงานที่มอบ จังหวัดทหารบกราชบุรี ผู้ลงนาม พันเอกอมรเทพ ศศิวรรณพงศ์ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกราชบุรี ในโอกาส ให้การสนับสนุนกิจกรรมวันกองทัพไทย ประจำปี 2544
 • 20 มกราคม 2544 หน่วยงานที่มอบ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ผู้ลงนาม นายชัยรัตน์ เวชพานิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ในโอกาส ให้การสนับสนุนถ่ายทอดสดงานปิดการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขประจำปี 2544
 • 16 มกราคม 2544 หน่วยงานที่มอบ คุรุสภาอำเภอเมืองราชบุรี ผู้ลงนาม นายประชุม เกตุแก้ว ประธานกรรมการคุรุสภาอำเภอเมืองราชบุรี ในโอกาส ให้การสนับสนุนกิจกรรมวันครู ประจำปี 2544
 • 24 ธันวาคม 2543 หน่วยงานที่มอบ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ผู้ลงนาม บาทหลวงเสนอ ดำเนินสดวก ผู้จัดการ-ครูใหญ่ ในโอกาส สนับสนุนถ่ายทอดสด การประกวดหนู้น้อยคริสตมาส ปี 2000
 • 16 ธันวาคม 2543 หน่วยงานที่มอบ การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดราชบุรี ในโอกาส ถ่ายทอดสดการแข่งขันเนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ จ. ราชบุรีประจำปี 2543
 • 30 พฤศจิกายน 2543 หน่วยงานที่มอบ นป.รุ่นที่ 25 ผู้ลงนาม ร้อยตรีชาญ สุขะพงษ์ ประธาน นป.รุ่นที่ 25 ในโอกาส ให้การสนับสนุนการถ่ายทอด VDO วงจรปิด ในงาน นป. สังสรรค์สามัคคี นายทหารสัญญาบัตร (นป.) รุ่นที่ 25 ประจำปี 2543 ณ สโมสรนายทหาร ค่ายภาณุรังษีส่วนที่ 1
 • 27 พฤศจิกายน 2543 หน่วยงานที่มอบ จังหวัดราชบุรี ผู้ลงนาม นายโกเมศ แดงทองดี ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ร.ต.ท.เชาวริน ลัทธศักดิ์ศิริ นายกสมาคมกีฬาจังหวัดราชบุรี และประธานจัดการแข่งขัน ในโอกาส ถ่ายทอดสดเคเบิลทีวีพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาจังหวัดราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2543 ระหว่างวันที่ 1-27 พ.ย.43
 • 27 ตุลาคม 2543 หน่วยงานที่มอบ ชมรมวอลเลย์บอลราชบุรี ผู้ลงนาม นางศมานันท์ เหล่าวณิชวิศิษฎนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี/ประธานชมรมวอลเลย์บอลราชบุรี ในโอกาส ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอล"พาวเวอร์ทัวร์นาเม้นท์" ครั้งที่ 17 ณ ยิมเนเซี่ยมสนามกีฬากลาง จ.ราชบุรี
 • 24 สิงหาคม 2543 หน่วยงานที่มอบ สโมสรไลออนส์ราชบุรี และสโมสรไลออนส์ขวัญเมือง ผู้ลงนาม ไลออนชัยฤทธิ์ ชิดชูตระกูล นายกสโมสรฯ ปีบริหาร 2542-2543 และ ไลออนจารุวรรณ เวศย์วรุตม์ นายกสโมสรฯ ปีบริหาร 2542-2543 ในโอกาส ช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมของสโมสรฯ ด้วยดีมาโดยตลอด
 • 23 สิงหาคม 2543 หน่วยงานที่มอบ หอการค้าจังหวัดราชบุรี ผู้ลงนาม ประธานคณะกรรมการหอการค้า จังหวัดราชบุรี และ เลขาธิการหอการค้า จังหวัดราชบุรี ในโอกาส สนับสนุนกิจกรรมของหอการค้า จ.ราชบุรี โดยการถ่ายทอดสดการจัดการแข่งขันบาสเกตบอลหอการค้าต้านยาเสพย์ติด ครั้งที่ 1 ประจำปี 2543
 • 29 พฤศจิกายน 2542 หน่วยงานที่มอบ นายทหารสัญญาบัตร (นป.) รุ่นที่ 24 ในโอกาส ให้การสนับสนุนในงานเลี้ยงสังสรรค์ นป.
 • 16 พฤษภาคม 2542 หน่วยงานที่มอบ หอการค้าจังหวัดราชบุรี ผู้ลงนาม ประธานคณะกรรมการหอการค้า จังหวัดราชบุรี และ เลขาธิการหอการค้า จังหวัดราชบุรี ในโอกาส สนับสนุนกิจกรรมของหอการค้าในงานพิธีสถาปนาคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2542 - 2543